calendar icon
calendar icon
שם מכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום מכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
פטור ממכרז - הרחבת התקשרות קיימת עם יועץ המכרזים של הקרן אלון עמר פטור ממכרז פטור ממכרז פתוח 22.01.2024 29.01.2024

הרשמה לקבלת עדכונים