calendar icon
calendar icon
שם מכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום מכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
שיקום מחצבת לגמון 319/2023 קבלן סגור 31.05.2023 29.06.2023 12:00
פטור ממכרז - התקשרות עם חברת גיאו-דאטה פטור ממכרז פטור ממכרז פתוח 06.08.2023 09.08.2023

הרשמה לקבלת עדכונים