פטור ממכרז - הרחבת התקשרות קיימת עם הקונסטרוקטור דוד חרותי


סגור

ועדת המכרזים של הקרן לשיקום מחצבות, בישיבתה מיום 15.2.2024, החליטה על תוספת שעות עבודה לטובת ייעוץ בנושא קונסטרוקציה בפרויקט שיקום מחצבת יד נתן.

 

רצ"ב הפטור ממכרז

מספר מכרז
פטור ממכרז
תאריך פרסום המכרז
07/03/2024
מועד אחרון להגשת הצעות
15/03/2024 עד
תחום

* תם מועד שליחת שאלות הבהרה למכרז

הרשמה לקבלת עדכונים