פטור ממכרז - הרחבת התקשרות קיימת עם יועץ המכרזים של הקרן אלון עמר


פתוח

ועדת המכרזים של הקרן לשיקום מחצבות בישיבתה מיום 11.1.2024 החליטה על הרחבת התקשרות קיימת עם יועץ הקרן לענייני מכרזים לקבלת ייעוץ נוסף לפרויקטים אותה מובילה.

 רצ"ב הפטור ממכרז

מספר מכרז
פטור ממכרז
תאריך פרסום המכרז
22/01/2024
מועד אחרון להגשת הצעות
29/01/2024 עד
תחום
פטור ממכרז

* תם מועד שליחת שאלות הבהרה למכרז

הרשמה לקבלת עדכונים