פטור ממכרז - התקשרות עם הקונסטרוקטור דוד חרותי


סגור
מספר מכרז
פטור ממכרז
תאריך פרסום המכרז
07/05/2023
מועד אחרון להגשת הצעות
11/05/2023 עד
תחום
פטור ממכרז

* תם מועד שליחת שאלות הבהרה למכרז

הרשמה לקבלת עדכונים