קבלת עדכונים למכרז


מספר מכרז: 319/2023
שם המכרז: שיקום מחצבת לגמון

הרשמה לקבלת עדכונים