במחצבת בזלת בית אלפא הנמצאת בסמוך לקיבוץ בית אלפא, בוצע מילוי והסדרה טופוגרפית של אזור החציבה לטובת שיקום נופי ושיקום חקלאי.
בשל חשיבות השטח הנמצא ברמת רגישות גבוהה מבחינת צומח וחי, שוחזר מתאר פני הקרקע המקורי והותאם לטופוגרפיה החדשה. כמו כן, לצד שיקום המחצבה בוצע שיקום נופי באמצעות שימוש בצומח אופייני לאזור בשלוש שכבות הצומח: עצים, שיחים ועשבוניים ובני שיח בתפזורת הקיימת במרחב המקומי.
הפרויקט מתפרס על פני 120 דונם.