יועץ משרד
גליה ארז  גליה ארז - מיתוג עיצוב שילוט
 ניב כשר  כשר תקשורת חזותית בע"מ
 ערן פרייס  סטודיו ווי בע"מ
 עופר קוטלר קוטלר עופר