יועץ משרד
 אילן ברונר  אקולוג הנדסה בע"מ
 איה גולן  אדמה - מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ
 נועם צח דבורי  אתגר א. הנדסה בע"מ
 נמרוד שוער  אתגר א. הנדסה בע"מ
 קסניה ביסנובט  אתגר א. הנדסה בע"מ
 אמילי פינקלמן  אתגר א. הנדסה בע"מ
 בנימין פרנק  אתגר א. הנדסה בע"מ
 משה לוין  גאוטופ לוין ייעוץ גיאולוגי וניטור בע"מ
 דורון בראון  גיאו-פרוספקט בע"מ
 אמוץ עגנון  עמוס שירן בע"מ
 בעז זלצמן  זלצמן גידולוגיה וגיאוטכניקה בע"מ
 עוזי זלצמן  זלצמן גידולוגיה וגיאוטכניקה בע"מ