יועץ משרד
רזי דבוש דבוש הנדסה אזרחית
אהוד קירשנבאום א. גיאומכניקה בע"מ
יואב גרמי גרמי גיאוטכניקה בע"מ
עמוס שירן עמוס שירן בע"מ
אילן בירנבאום שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ
דורון אשל דורון אשל מהנדסים בע"מ