יועץ  משרד
 מירי למפרט  אקולוג הנדסה בע"מ
 נועה גכט תמרי  אורבניקס בע"מ
 מור מיטלמן  אורבניקס בע"מ
 ליאת רודד  אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
 יעקב אלון  אדמה מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ
 אלוונה לוינשטרן טנגר  אתגר א. הנדסה בע"מ
 חגית פרסיקו קרקש  אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה
 ברק כץ  אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה
 אמיר גליק  אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה
 טלי אלברט  בסביבה טובה בע"מ
 שרון כהן  גיאו-פרוספקט בע"מ
 אליהו טל  מידות ומעשי נוף בע"מ
 שי לוי  שי לוי