יועץ משרד
אלעזר במברגר הידרוגרין בע"מ/הידרומדול
איתמר הלפרין אקולוג הנדסה בע"מ
עופר ורטלסקי בלשה - ילון מערכות תשתית בע"מ
דוד ילוז ה.מ.ד.י. הנדסה
שמואל בדולח ח.ג.מ מהנדסים יועצים מתכננים (1980 )בע"מ
נירית ברוד ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
ניב סוטובסקי סוטובסקי מערכות אזרחיות בע"מ