יועץ משרד
דוד אפלבאום אפלבאום מדידות והנדסה בע"מ
סמיר סאלח מאפטופ הנדסה ומדידות בע"מ
הילה מרקוביץ לגעת במרחב בע"מ
בשאר פאהום מודדי הגליל בע"מ
יריב כסיף אופק צילומי אויר (1987) בע"מ
ג'אד גירוש גיאו-פוינט בע"מ
קובי זייד זייד גאומפ בע"מ
אלעפו חורי חורי מהנדסים בע"מ
שגיא שרייבר חץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מ
אהוד תורן אזימוט מדידות בע"מ
אריה פישמן מדבא-מדידות והנדסה בע"מ
אהוד קראוס קראוס חברה למדידות ורישום (2007) בע"מ
דן שלסינגר שלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מ
אייל רבינוביץ קו מדידה בע"מ
אלדד פנקס א. פנקס ובנו בע"מ