חובה למלא את השדות באדום

הגשת בקשה להרשמה למאגר היועצים של הקרן

פרטי איש קשר בחברה:

צפון
מרכז
דרום
כל הארץ
טבלאות ניסיון. בהתאם לדרישות המפורטות במסמך קול קורא מאגר היועצים :
קובץ מוגבל עד 2mb
צילום ת.ז:
קובץ מוגבל עד 2mb
תעודת עוסק מורשה/ עוסק פטור/ חברה:
קובץ מוגבל עד 2mb
אישור זכאות לתואר:
קובץ מוגבל עד 2mb
אישור זכאות לתואר קובץ שני:
קובץ מוגבל עד 2mb
תעודות מקצועיות רלבנטיות :
קובץ מוגבל עד 2mb
קורות חיים (כולל רשימת ממליצים):
קובץ מוגבל עד 2mb
תעודת רישיון מקצועי:
קובץ מוגבל עד 2mb
המלצות :
קובץ מוגבל עד 2mb
המלצות (2):
קובץ מוגבל עד 2mb
המלצות (3):
קובץ מוגבל עד 2mb
אישור ניכוי מס:
קובץ מוגבל עד 2mb
אישור על ניהול פנקס חשבונות:
קובץ מוגבל עד 2mb
שונות:
קובץ מוגבל עד 2mb