במסגרת העבודות לשיקום המחצבה הנמצאת ממזרח למושב יד נתן בסמוך לשטחים חקלאיים, תהפוך המחצבה הנטושה ליער. במקום ישוקמו שני בורות חציבה תוך שימור האיכות הנופית הקיימת באמצעות נטיעות וזריעה של מינים מקומיים. באתר המשוקם יוקמו שבילים ומסתורי צפייה בציפורים, והוא יקלוט מי נגר מסביבתו שיאגמו בבריכת חורף בחלקו הדרומי. האתר יחובר ליער שחר.

הפרויקט נעשה בשיתוף קרן קיימת לישראל ומושב יד נתן ומתפרס על פני 120 דונם.