במסגרת השיקום של מחצבת שחורת, יזמה הקרן לשיקום מחצבות בשיתוף רשות ניקוז נחלים וערבה, תכנית לשיקום אזורי הכרייה הנטושים והסדרת אפיק זרימת מי הנגר העילי.

על פי התכנון, הוסדרו אזורי השהיית מי נגר בשני מאגרי ויסות ענקיים. השהיית מי הנגר נועדה ליצירת מאגר לוויסות מי שיטפונות, להקטין את עוצמות הזרימה באפיק וכן להגביר את חלחול המים למי התהום, לפני הגעת המים לקרבת כביש הערבה, בכניסה לאילת.

בנוף המחצבה הנטושה בולטים בנוכחותם עצי שיטה אשר נותרו במיקומם המקורי במהלך עבודות הכרייה. עצים אלו מהווים עדות לגובה האפיק לפני פעילות הכרייה. לאחר כריית החומר סביבם, הפכו הנקודות בהן קיימים העצים לנקודות הגבוהות בשטח.

תמונות: יעל בר מאור - סטודיו לאדריכלות נוף