במסגרת העבודות לשיקום המחצבה הנמצאת ממזרח למושב יד נתן בסמוך לשטחים חקלאיים, תהפוך המחצבה הנטושה ליער. במקום שוקמו שני בורות חציבה תוך שימור האיכות הנופית הקיימת באמצעות נטיעות וזריעה של מינים מקומיים. באתר המשוקם הוקמו שבילים ומסתורי צפייה בציפורים, והוא קולט מי נגר מסביבתו שנאגמים בבריכת חורף בחלקו הדרומי. האתר חובר ליער שחר.

הפרויקט נעשה בשיתוף קרן קיימת לישראל ומושב יד נתן ומתפרס על פני 120 דונם.